Back

LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN TAHUN 2022

Sikap/Etika

Keahlian

Berbahasa Asing

Penggunaan TI

Komunikasi

Kerjasama

Pengembangan Diri

Kesiapan Bekerja